Hvordan beveger objekter og bilder seg? Hvorfor beveger dyr seg? Hva er bevegelse?

Hvordan dannes en regnbue? Er levitasjon mulig? Finnes det tidsmaskiner? Hva betyr "kvante"? Hva er den største kraften som er oppdaget i naturen? Er "det tomme rom" virkelig tomt? Er universet planlagt? Hvilke gåter i fysikken er enda uløste?

Physics pdfFree download of volume I - FALL, FLOW AND HEAT         (260 MB).

Physics pdfFree download of volume II - RELATIVITY AND COSMOLOGY         (50 MB).

Physics pdfFree download of volume III - LIGHT, CHARGES AND BRAINS         (80 MB).

Physics pdfFree download of volume IV - THE QUANTUM OF CHANGE         (38 MB).

Physics pdfFree download of volume V - MOTION INSIDE MATTER: PLEASURE, TECHNOLOGY AND STARS         (85 MB).

Dette siden inneholder en gratis fysikkbok som forteller historien om hvordan det etter 2500 års utforskning ble mulig å besvare sånne spørsmål. Boka er ment til å være underholdene, overraskende og utfordrene på hver side. Med litt matematikk utforsker teksten de mest fascinerende delene av mekanikken, termodynamikken, den spesielle og generelle relativitetsteorien, elektrodynamikken, kvanteteorien og moderne forsøk på å forene disse teoriene. Kjernen for hver av forskningsområdene oppsummeres på en enklest mulig måte; det vises hvordan de hver er basert på ideene om minst mulig entropi, maks hastighet, maks kraft, minst mulig ladningsendring og minst mulig bevegelse.

Teksten utforsker grensene for tid og rom og de vidundrene om kan oppdages der. Teksten er på engelsk og alle de 1200 sidene stilles til rådighet for studenter, lærene og for alle som er interessert i en presis beskrivelse av naturen.

For hvert område innenfor fysikken presenteres den seneste forskningen, de mest interessante gåtene og de mest slående fysiske nysgjerrigheter er presentert. Teksten inneholder mer enn 1600 utfordringer og over 500 illustrasjoner og tabeller.