Ako sa veci pohybujú? Prečo sa pohybujú?
Čo je pohyb? Prečo existuje?

Ako môže vyzerať pohyb? Je možná levitácia? Je možné vytvoriť stroj času? Čo znamená slovo 'kvantový'? Je vákuum skutočne prázdne? Je vesmír nemenný? Ktoré problémy vo fyzike stále čakajú na vyriešenie?

Physics pdfFree download of volume I - FALL, FLOW AND HEAT         (260 MB).

Physics pdfFree download of volume II - RELATIVITY AND COSMOLOGY         (50 MB).

Physics pdfFree download of volume III - LIGHT, CHARGES AND BRAINS         (80 MB).

Physics pdfFree download of volume IV - THE QUANTUM OF CHANGE         (38 MB).

Physics pdfFree download of volume V - MOTION INSIDE MATTER: PLEASURE, TECHNOLOGY AND STARS         (85 MB).

Motion Mountain projekt predstavuje voľne stiahnuteľnú učebnicu fyziky, ktorá rozpráva príbehy o tom ako je možné, po 2500 rokoch skúmania, odpovedať na tieto otázky. Je písaná v zábavnej niekedy až provokujúcej forme, s trochou matematiky, vysvetľuje prečo klasická fyzika, teória relativity a kvantová teória musí byť preskúmaná, ako možu byť tieto teórie zhrnuté do jednoduchých foriem, prečo je nutné skúmať miesta kde čas a priestor neexistuje a čo všetko sa tam dá objaviť.

Text je v angličtine a prináša nejedno prekvapenie a nejednu výzvu na svojich viac než 1000 stránkach. Táto učebnica je písaná nielen pre študentov, ale pre každého kto sa zaujíma o fyziku a o to ako to v prírode funguje.